Information Technology

นายศุภธัช สุวัฒโน

Health Informatics

Siriraj Informatics and Data Innovation Center

Categories

Articles

ในวันแรก ๆ ที่ได้เข้าไปฝึกงานในศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราชนั้น พี่ ๆ ต้อนรับผมด้วยความอบอุ่นมาก พี่ ๆ ได้ถามผมถึงมหาวิทยาลัยที่ผมจะเข้าและสิ่งที่ผมอยากจะฝึก พี่ ๆ จะได้หางานและคนที่เหมาะสมมาคุยด้วย ระหว่างฝึกงานนั้นเองผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่มากมายในด้าน Front end งานแต่ละชิ้นที่ พี่ ๆ ได้มอบหมาย ท้าทายและศึกษาความรู้ใหม่เพิ่มเติมเสมอ การฝึกงานของผมนั้นทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้ฝึกทักษะที่มีอยู่ผ่านการทำงานจริง ระหว่างการทำงานผมก็จะเห็นพี่ ๆ ของผมยุ่งกันเป็นส่วนใหญ่ และที่ผมแปลกใจมากคือที่นี่ประชุมกันเยอะมาก การที่ผมได้เห็นพวกพี่ๆทำงานทำให้ผมเข้าใจถึงความเป็นมืออาชีพของพี่ ๆ การฝึกงานครั้งแรกของผมนั้น นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมบอกได้เลยว่าหาไม่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการเรียนออนไลน์อย่างแน่นอน

Pictures

Company

Siriraj Informatics and Data Innovation Center

ทำหน้าที่ดูแลและวิจัยข้อมูลเพื่อปนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์

Conclusion

การฝึกงานในครั้งแรกของผมนี้นั้นได้รับหลาย ๆ อย่าง ผมได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันแบบทีม ได้รับความรู้และเทคนิคทั้งการทำงานในด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Front end และการคุยและนำเสนอในที่ประชุม ในการทำงานอีกมากมาย ฝีมือและแนวคิดที่ผมได้จากการฝึกงานในครั้งนี้ผมจะนำไปพัฒนาในและต่อยอดในอนาคต
Loading PDF…

Page 1 of

Contact

supratouchgussii@gmail.com